CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ ASA

CÔNG TY TNNHH TƯ VẤN & ĐẠI LÝ THUẾ

ASA CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ: THUẾ - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán:

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ:

Kê khai, báo cáo thuế hàng tháng; Quyết toán thuế hàng năm;

Tra soát chi phí thuế; Hoàn thiện hóa hơn, chứng từ kế toán thuế;

Tư vấn & khắc phục những vấn đề thường vi phạm hoặc sai sót trong lĩnh vực thuế;

Tư vấn và thực hiện: Hồ sơ hoàn thuế; Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Ghi sổ kế toán; Lập báo cáo tài chính;

Soát xét Báo cáo tài chính;

Thiết kế và hướng dẫn thực hiện các mô hình tô chức công tác kế toán;

Cung cấp Nhân lực kế toán & cho thuê Kế toán trưởng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ

Lập phương án kinh doanh, phương án đầu tư; Thực hiện thủ tục về đầu tư;

Tư vấn và thực hiện: Thủ tục Mua bán, Sáp nhập doanh nghiệp;

Thành lập và giải thể doanh nghiệp;

Đăng ký thành lập: Doanh nghiệp, Chinh nhánh, Văn phòng đại diện;

Đăng ký vay vốn trung, dài hạn nươc ngoài theo quy đinh của pháp luật;

Đăng ký Giây phep lao động, Thẻ cứ trú cho người nước ngoài;

Xây dựng: Quy chế tài chính; Quy chế tiền lương; Nội quy lao động

ĐÀO TẠO & THỰC HÀNH

Khai báo thuế; quyết toán thuế; Ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính;

Huấn luyện, bồi dưỡng: Nghiệp vụ kế toán, tài chính, Cập nhật Chính sách thuế;

CUNG CẤP

Phần mềm kế toán asa

Chữ ký số kê khai thuế qua mạng.

LỢI ÍCH CỦA QUÝ KHÁCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA ASA:

  • Được tư vấn các chính sách, pháp luật về: Thuế, Lao động, Kế toán và kinh doanh;
  • Chi phí thuế: được kiểm soát kịp thời và hợp lý.
  • Chứng từ, sổ sách kế toán: minh bạch, đầy đủ và chính xác.
  • Chuyên viên kế toán & thuế: có nhiều kinh nghiệm, tận tâm và ổn định.
  • Thông tin kinh doanh của Quý khách hàng luôn được bảo mật.

Trở lại